Český cestovatel Emil Holub se narodil 7. října 1847 v Holicích v rodině městského lékaře. Již jako malý žák chtěl  být cestovatelem, shromažďoval nerosty,Emil Hlub rostliny a hmyz. Studoval německé gymnázium v Praze a později v Žatci. Poté pokračoval na otcovo přání studiem lékařství, ačkoliv on sám by raději studoval přírodní vědy nebo archeologii. V roce 1872, nedlouho po promoci, odjíždí poprvé do Afriky. Nejprve pracuje osm měsíců v Jižní Africe jako lékař, aby si vydělal peníze na cestu do vnitrozemí, a teprve potom se vydává na svou “zkušební” výpravu, aby si otestoval svoji výstroj a způsob komunikace s domorodci. Zde sbíral své první zkušenosti. Z této cesty posílá do vlasti svou první přírodovědnou sbírku, stejně jako z druhé výpravy (1873-1874) přiváží domů etnografický materiál.

Na svou třetí, snad nejvýznamnější cestu se vydává roku 1875. Cesta, na které zamířil až k Viktoriiným vodopádům, trvala 1 rok a 8 měsíců. Po návratu do Prahy pořádá spolu s Náprstkem přednášky po Evropě, publikuje knihu o své cestě a těší se pověsti celosvětově významného vědce. Přesto se připravuje na další cestu. Na tu se vypravil v listopadu roku 1883 i se svou osmnáctiletou manželkou. Tato odvážně naplánovaná cesta měla protnout celý africký kontinent od Kapského města až po Egypt. Avšak v létě roku 1886 musela být severně od Zambezi předčasně ukončena po boji s Mašakulumby. Navíc přišel Holub o většinu vybavení, zásob i sbírek.

Po návratu z Afriky uspořádal opět řadu přednášek a zejména velkolepou výstavu ve Vídni (1891) a v Praze (1892). Své bohaté sbírky obsahující na 13 000 exemplářů nabídl Národnímu muzeu v Praze, ale byl odmítnut. Tehdejší obrozenci, zaslepeni svou národní identitou, se uzavřeli před světem a budovali svoji falešnou vizi “národního” muzea. Holub tedy nabídl své sbírky “moudřejším” muzeím a zbytek rozdal školám, ve kterých přednášel. Slabou útěchou by mu mohlo být, že stejně dopadaly archeologické a ostatní sbírky, které nebyly českého původu. Naštěstí alespoň část sbírky se podařilo zachovat. 

Holub – světově nejproslulejší Čech své doby – umírá 21. února 1902 ve Vídni jako chudý a nemocný člověk. Bohužel, až při smrti tohoto objevitele nitra Afriky a hodnot lidského života, si na něho opět vzpomněli a vystrojili mu alespoň královský pohřeb.

V expozici AFRIKA se setkáte s pravou výbavou slavného Emila Holuba včetně jeho legendární přilby i kolekcí fosilií a mořských exponátů.

Více se dozvíte na výstavě na zámku Napajedla a na webu zde.

Výstavu AFRIKA v současné době stěhujeme. O jejím otevření v nové lokalitě Vás budeme informovat.

Magický Himálaj

afrika

facebook

Výstavy Livingstone

Výstava Šangri-la

Tamtamy času

Knihy Livingstone

past-na-rovniku-left

Tamtamy času

Třetí Everest

Šangri-la

vychodni afrika hejtmanek

Spolupracujeme

Bwindi Orphans

 

Partneři výstavy

dp 150 86 logo ingetour