1. cesta: KNIHY
Afrika snů a skutečnosti I./III. 1952
S čs. vlajkou na Kilimandžáro 1954
Přemožení pouště 1954 Afrika kolem Tatry 1956 Tam za řekou je Argentina 1956 Přes Kordillery 1957 Velké vody Iguazú 1957 Za lovci lebek 1958 Mezi dvěma oceány 1959
FILMY:
Z Maroka na Kilimandžáro 1953
Od rovníku ke Stolové hoře 1953 Z Argentiny do Mexika 1954

 

2. cesta: KNIHY
Obrácený půlměsíc 1961
Kašmír – údolí do nebe 1962 (angl., něm., rusky)
Turecko – minarety, fíky, popelky 1962 (A., N., R.)
Kurdistán – země povstání, legend a nadějí 1962 (A., N., R.)
Sýrie – od královny Zenobie ke královně naftě 1963 (A., N., R.) Tisíc a dvě noci 1967 Světadíl pod Himálajem 1969 Cejlon – ráj bez andělů 1975 v edici Petlice, 1991 knižně Zvláštní zpráva č. 4 1965 – tajný dokument o SSSR, určený státnímu a politickému vedení ČSFR a Akademii věd. 1989 vyšla v Dokumentačním středisku nezávislé literatury v Scheinfeldu. Ve třech sešitech měsíčníku Svazu spisovatelů SSSR ji vydala Sovětská literatura 1990 v Praze. Knižně vyšla
25. 6. 1990 v Lidovém nakladatelství v Praze. Jako jediný v někdejším SSSR ji uveřejnil v ruském překladu chabarovský literární žurnál Dalnij Vostok 1991.
FILM:
Je-li kde na světě ráj 1962 (barevný cinemaskopický, Kašmír)
TELEVIZE:
Svět očima Hanzelky a Zikmunda 1999-2000, 13-dílný TV dokument, rež. V. Filip
VÝSTAVA:
S Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly – s. K. Pavlištíkem a L. Včelařem. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

1. cesta – AFRIKA – AMERIKA s Tatrou T 87. 22. 4. 1947–1. 11. 1950. 2. cesta – ASIE se dvěma Tatrami 805. 22. 4. 1959–11. 11. 1964. Další šťastné přistání. Kongo. 27. 2. 1948 Velbloudí setkání na cestě. Kazachstán 5. 8. 1964

1. cesta – AFRIKA – AMERIKA s Tatrou T 87. 22. 4. 1947–1. 11. 1950. 2. cesta – ASIE se dvěma Tatrami 805. 22. 4. 1959–11. 11. 1964. Další šťastné přistání. Kongo. 27. 2. 1948 Velbloudí setkání na cestě. Kazachstán 5. 8. 1964

 

Výstavu AFRIKA v současné době stěhujeme. O jejím otevření v nové lokalitě Vás budeme informovat.

Magický Himálaj

afrika

facebook

Výstavy Livingstone

Výstava Šangri-la

Tamtamy času

Knihy Livingstone

past-na-rovniku-left

Tamtamy času

Třetí Everest

Šangri-la

vychodni afrika hejtmanek

Spolupracujeme

Bwindi Orphans

 

Partneři výstavy

dp 150 86 logo ingetour