Hanzelka Zikmund, životopis

ING. JIŘÍ HANZELKA

 

ING. MIROSLAV ZIKMUND

24. 12. 1920 – narozen ve Štramberku. Otec Ferdinand pracoval ve vývojovém oddělení Tatry
Kopřivnice. Poté nastoupil jako řidič k ministru Hodžovi a přestěhoval se s rodinou do
Bratislavy.
1938 – absolvoval obchodní akademii v Praze
 – začal studovat na Vysoké škole obchodní
 – zde se setkává se s Miroslavem Zikmundem a vytvoří plán „5“ (pět světadílů)
1939–1945 – po uzavření vysokých škol nuceně nasazen. Pracoval jako zemědělský dělník a později
jako úředník
 – dál se s MZ připravuje na svou cestu – v Univerzitní knihovně, výpisky z National  Geographic, překreslovali mapy, studovali jazyky a opisovali hospodářské rozbory.
1946 – absolvoval univerzitu a získává inženýrský diplom
– přihlásil se na praxi u kopřivnické výrobní linky a tak spolu s MZ přesvědčil vedení
podniku Tatra, aby jim dalo k dispozici tehdy nejdokonalejší vůz Tatru T 87, tzv.
ministerskou osmičku. Stali se obchodními zástupci fi rmy Tatra.
22. 4. 1947–1950 – absolvoval s MZ 1. cestu na níž projeli celou Afriku. Dále pokračovali přes Jižní Ameriku
do Mexika. V roce 1950 nedostali víza do USA.Byli nuceni přerušit cestu a triumfálně se
vrátili do vlasti.
– během cesty napsali 702 rozhlasových a 293 novinových reportáží, natočili tři
celovečerní fi lmy Afrika I, Afrika II, Z Argentiny do Mexika a dále 10 dokumentárních
fi lmů
50. léta – oženil se, syn, dcera
– věnoval se publicistickému zpracování svých cest. Za účelem spolupráce s místními
ateliery a Jaroslavem Novotným se přestěhoval do Zlína.
– nechal si postavit vilu( vedle domu MZ) kvůli níž se stal terčem neustálých anonymních
dopisů. Když anonymové začali útočit i na jeho ženu Hanu, kapituloval a odstěhoval se
na konci padesátých let do Prahy. Novostavbu daroval městu s podmínkou, že bude
sloužit zlínským dětem.
1952 – cestopis AFRIKA SNŮ A SKUTEČNOSTÍ
1953 – dostává Řád republiky
– fi lmy Z Maroka na Kilimandžáro, Od rovníku ke Stolové hoře
1954 – cestopisy S ČS.VLAJKOU NA KILIMANDŽÁRO, PŘEMOŽENÍ POUŠTĚ
– fi lm Z Argentiny do Mexika
1956 – cestopis AFRIKA KOLEM TATRY, TAM ZA ŘEKOU JE ARGENTINA
1957 – cestopis PŘES KORDILLERY, VELKÉ VODY IGUAZŮ
1958 – cestopis ZA LOVCI LEBEK
1959 – stává se čestným členem Mezinárodního afrického klubu ve Vídni (IAC)
– cestopis MEZI DVĚMA OCEÁNY
22. 4. 1959–1964 – 2. cesta
– na ní pod záštitou Akademie věd dvěma Tatrami 805 během 76 000 km projeli Blízký
východ, Indii, Nepál, Sumatru, Japonsko a Sovětský svaz.
– tentokrát jeli se dvěma spolupracovníky a vedle klasických cestopisů prořídili i několik
„zvláštních zpráv“. Zveřejněna pouze Zvláštní zpráva č. 4 (o SSSR) – až 1990
1961 – cestopis OBRÁCENÝ PŮLMĚSÍC
1962 – cestopisy KAŠMÍR – údolí u nebe, TURECKO – minarety, fíky, popelky, KURDISTÁN
– země povstání, legend a nadějí

1962 – fi lm Kašmír – je-li kde na světě ráj
1963 – cestopis SÝRIE, OD KRÁLOVNY ZENOBIE KE KRÁLOVNĚ NAFTĚ naftě
1965 – dostává Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo
1967 – cestopis TISÍC A DVĚ NOCI
1968 – představitelem reformních komunistů
– pracoval několik měsíců na obchodním oddělení Čs. velvyslanectví ve Stockholmu
– navrhován jako kandidát na prezidenta
1969 – cestopis SVĚTADÍL POD HIMÁLAJEM
1969–1989 – ocitá se v izolaci
– vyloučen ze Svazu čs. spisovatelů, zákaz publikační činnosti
– dlouho bez zaměstnání
na konci roku 1976 – patřil k prvosignatářům Charty 77
1979–1982 – pracoval jako dělník v pražské fi rmy Sady, lesy jako zahradník
– vážně onemocněl a odchází do invalidního důchodu
od roku 1984 – žil v pohraniční obci Sedlo v Jižních Čechách. Po smrti Julie Charvátové žil s Olgou
Knoblochovou
na počátku 90. let – poradcem na předsednictvu vlády ČR
1991 – cestopis CEJLON, RÁJ BEZ ANDĚLŮ
1993 – cena E. E. Kische
30. 11. 1996 – spolu s MZ otevřel stálou expozici v MJVM „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti
světadíly“
1996 – oceněn výroční cenou nadace Pangea „Za nápravu věcí lidských“
1997 – daroval s MZ Městu Zlínu svou práci a své vzpomínky do archivu, který nese jejich
jméno
1997 – knížka „Život snů a skutečnosti“ (50 otázek po 50 letech) společně s MZ
23. 2. 1999 – zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě
28. 9. 1999 planetka č. 10173 pojmenována HANZELKAZIKMUND
28. 10. 1999 – oceněn prezidentem V. Havlem medailí za zásluhy o Českou republiku
1999 – knížka O toleranci, zamyšlení cestovatele na konci tisíciletí
od roku 1999 – žil v ústraní nemocniční péče
21. 4. 2000 – převzal Cenu města Zlína
15. 2. 2003 – umírá v Praze na plicní embolii
2002 vychází cestopis TAMTAMY ČASU – Nová Guinea (spoluautor)
2009 vychází cestopis PAST NA ROVNÍKU – Tajemná Indonésie I
– 19 cestopisů vydáno v 11 jazycích, 6,5 mil svazků
– člen Penklubu, Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů
 


14. 2. 1919 – narozen v Plzni, otec strojvůdce, matka v domácnosti. Od mládí se zajímá o zeměpis,
těsnopis, statistiku, jazyky a literaturu, vede herbář.
V roce 1938 absolvoval Masarykovo reálné gymnázium v Plzni
  – začal studovat na Vysoké škole obchodní
  – zde se setkává se s Jiřím Hanzelkou a vytvoří plán „5“ (pět světadílů)
1939–1945 – po uzavření vysokých škol pracoval jako úředník
  – dál se s JH připravuje na svou cestu – v Univerzitní knihovně, v Orientálním ústavu, výpisky
z National Geographic, překreslovali mapy, studovali jazyky a opisovali hospodářské
rozbory.
1946 – absolvoval univerzitu a získává inženýrský diplom
– přihlásil se na praxi u kopřivnické výrobní linky a tak spolu s JH přesvědčil vedení podniku
Tatra, aby jim dalo k dispozici tehdy nejdokonalejší vůz Tatru T 87, tzv. ministerskou
osmičku. Stali se obchodními zástupci fi rmy Tatra.
22. 4. 1947–1950 – absolvoval s JH 1. cestu na níž projeli celou Afriku. Dále pokračovali přes Jižní Ameriku
do Mexika. V roce 1950 nedostali víza do USA. Byli nuceni přerušit cestu a triumfálně se
vrátili do vlasti.
– během cesty napsali 702 rozhlasových a 293 novinových reportáží, natočili tři celovečerní
fi lmy Afrika I, Afrika II, Z Argentiny do Mexika a dále 10 dokumentárních fi lmů
50. léta – oženil se, syn
– věnoval se publicistickému zpracování svých cest. Za účelem spolupráce s místními
ateliery a Jaroslavem Novotným se přestěhoval do Zlína.
– nechal si opravit vilu Elmara Klose
1952 – cestopis Afrika snů a skutečností
1953 – dostává Řád republiky
– fi lmy Z Maroka na Kilimandžáro, Od rovníku ke Stolové hoře
1954 – cestopisy S Čs. vlajkou na Kilimandžáro, Přemožení pouště
– fi lm Z Argentiny do Mexika
1956 – cestopis Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina
1957 – cestopis Přes Kordillery, Velké vody Iguazů
1958 – cestopis Za lovci lebek
1959 – stává se čestným členem Mezinárodního afrického klubu ve Vídni (IAC)
– cestopis Mezi dvěma oceány
22. 4. 1959–1964 – 2. cesta
– na ní pod záštitou Akademie věd dvěma Tatrami 805 během 76 000 km projeli Blízký
východ, Indii, Nepál, Sumatru, Cejlon, Japonsko a Sovětský svaz.
– tentokrát jeli se dvěma spolupracovníky a vedle klasických cestopisů prořídili i několik
„zvláštních zpráv“. Zveřejněna pouze Zvláštní zpráva č.4 (o SSSR) – až 1990
1961 – cestopis Obrácený půlměsíc
1962 – cestopisy Kašmír – údolí u nebe, Turecko – minarety, fíky, popelky, Kurdistán – země
povstání, legend a nadějí
1962 – film Kašmír – je-li kde na světě ráj
1963 – cestopis Sýrie, od královny Zenobie ke královně naftě
1965 – dostává Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo
1967 – cestopis Tisíc a dvě noci
1968 – vystoupil proti sovětské okupaci Československa (osobní poselství J. Jevtušenkovi
v českém rozhlase)
1969 – cestopis Světadíl pod Himalájemi
1969–1989 – za politické názory se ocitá v izolaci
– vyloučen z KSČ, ze Svazu čs. spisovatelů, zákaz publikační činnosti
– bez zaměstnání, nepřiznán důchod.
1991 – cestopis Cejlon ráj bez andělů
1992 – cestuje: Japonsko, Austrálie
1994 – cestuje: Austrálie, Nový Zéland
1993 – cena E.E. Kische
21. 4. 1994 – převzal Cenu města Zlína
1995 – oceněn historickou pečetí města Plzně
30. 11. 1996 – spolu s JH otevřel stálou expozici v MJVM „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti
světadíly“
1996 – oceněn výroční cenou nadace Pangea „Za nápravu věcí lidských“
1997 – daroval s JH Městu Zlínu svou práci a své vzpomínky do archivu, který nese jejich jméno
1997 – knížka „Život snů a skutečnosti“ (50 otázek po 50 letech) společně s JH
1999 – knížka „Modrý Mauritius .... a přece Austrálie!“
23. 2. 1999 – zlatá medaile Slezské univerzity v Opavě
28. 10. 1999 – oceněn prezidentem V. Havlem medailí za zásluhy o Českou republiku
28. 9. 1999 planetka č. 10173 pojmenována HANZELKAZIKMUND
2000 – cestuje – Cejlon, Maledivy
2002 – cestopis Tamtamy času (spoluautor)
2009 – cestopis Past na rovníku
– 19 cestopisů vydáno v 11 jazycích, 6,5 mil svazků
– člen Penklubu, Obce spisovatelů, Syndikátu novinářů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více se dozvíte na výstavě na zámku Napajedla.

Výstavu AFRIKA v současné době stěhujeme. O jejím otevření v nové lokalitě Vás budeme informovat.

Magický Himálaj

afrika

facebook

Výstavy Livingstone

Výstava Šangri-la

Tamtamy času

Knihy Livingstone

past-na-rovniku-left

Tamtamy času

Třetí Everest

Šangri-la

vychodni afrika hejtmanek

Spolupracujeme

Bwindi Orphans

 

Partneři výstavy

dp 150 86 logo ingetour